Listening Principles

T-Podium


Op 9 juni 2005 speelde Listening Principles op het zogenoemde T-Podium, een semi-permanent podium dat in de zomermaanden stond opgesteld op De Heuvel in het centrum van Tilburg.

Van dit optreden zijn geen foto’s bekend (als iemand die heeft, neem dan contact op met De Archivaris via onderstaand mailadres) maar er is wonder boven wonder wél bewegend beeld!Het is overigens nog steeds niet toegestaan om beeldmateriaal van Listening Principles te gebruiken voor commerciële of journalistieke uitingen in of op welk medium dan ook (alle soorten drukwerk, Internet) zonder voorafgaande toestemming.

Neem hiervoor contact op met De Archivaris (zie link hieronder). Geef het nummer van de foto door, formuleer een korte omschrijving van het beoogde fotogebruik, en voeg indien aanwezig een link toe naar (de website van) het medium waarvoor de aanvraag geldt.